NEWS
 

Back

2014/03/20 【公告】101學年度優秀教學助理得獎名單

101學年度第一學期優秀教學助理名單:

學生所屬學院
姓名
輔導課程
電機資訊學院
廖婉淳
數位邏輯
電機資訊學院
黃鵬彧
計算機程式
電機資訊學院
林士華
訊號及系統
電機資訊學院
曾璥賢
普通物理
電機資訊學院
葉姿君
數學與邏輯
管理學院
吳哲尚
統計學(一)
管理學院
陳妍如
經濟學(一)
管理學院
劉羿朋
政治學(一)
管理學院
施介晟
社區發展與管理
管理學院
黃瀞萱
中級會計(一)
管理學院
蔡娟娟
財務管理(一)
理工學院
蔡巧茹
結構學
理工學院
謝淳茵
應用力學-動力
語文學院
姜佳妤
日語教授法
語文學院
何明賢
英語聽力與溝通技巧(一)
語文學院
曾虹蜜
兒童文學教學與應用
傳播與設計學院
陳函弘
基礎素描
觀光餐旅學院
張琳瑩
研究方法與資料分析
醫學院
黃佩茹
微積分(一)
醫學院
俞旻君
普通生物學
醫學院
粘嘉辰
普通生物學
醫學院
李如芳
微生物學
醫學院
謝一綺
細胞生物學
醫學院
陳學有
微積分
醫學院
傅 婕
食物學原理實驗
 
 
101學年度第二學期優秀教學助理名單:
 
學生所屬學院
姓名
輔導課程
理工學院
陳建名
材料力學
電資學院
嚴思旻
科技英文
電資學院
藍耿維
資訊能力與素養
電資學院
曾思婷
線性代數
電資學院
王泰翔
工程數學(二)
電資學院
陳俞良
電磁學(一)
醫學院
傅 婕
服務與知識實踐
醫學院
鄭 甯
婦產科護理學實習
電資學院
黃羽彤
物件導向程式設計
電資學院
李俊傑
線性代數
管理學院
黃瀞萱
中級會計(二)
管理學院
黃惠雅
統計學(一)
語文學院
林意純
英文論文寫作(二)
醫學院
陳怡臻
神經物理治療學
醫學院
邱詠尊
微積分(二)
醫學院
陳柔伊
品質管理
醫學院
楊上又
生理學
理工學院
邱維彬
物理化學(二)
理工學院
高崇恩
工程數學(二)
電資學院
陳旻緯
機率
電資學院
李欣航
計算機程式
管理學院
蔡娟娟
統計學(二)
醫學院
張世君
普通物理(二)
醫學院
林巧雯
會計學
觀旅學院
張薏涵
會計學